Radek Noneck

Grafy

malba
abstrakce
90 x 130 cm
2018
originál

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Radek Noneck


*1984
Radek Noneck je zlínský malíř a grafik. Po studiu v ateliéru  Reného Hábla strávil stipendijní pobyt v indonéské Yogyakartě, kde se intenzivně věnoval malbě a streetartu. Při této příležitosti vytvořil cyklus obrazů inspirovaných číslicí 8, která po otočení o 90 stupňů je základem pro znak nekonečna. Po návratu stále těží ze svých zážitků a vzpomínek a vychází z nich. 

ROZHOVOR PRO REFRESHER
AUTORŮV WEB
INSTAGRAM


 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou