Geometrie

GEOMETRICKÉ OBRAZY

V geometrické abstrakci se klade důraz na preciznost, řád a harmonii.

Umělci mohou pracovat s pevnými geometrickými formami nebo je zkoumat a dekonstruovat, aby vytvořili nové a originální tvary.
V některých případech mohou geometrické prvky sloužit jako symbolické reprezentace určitých myšlenek, konceptů nebo idejí.
Velikost
střední 50 - 100 cm
velký nad 100 cm
Formát
na šířku
na výšku
čtverec

Čtyři dohody v modré

Lineální abstrakce

150 x 150 cm

Defragmentace modré

Geometrický obraz

150 x 150 cm

Průnik šrafy

110 x 120 cm

Kruh V

Geometrický obraz

120 x 120 cm

Fragmentace modré

150 x 150 cm

QTEUM

Geometrický obraz

110 x 180 cm

Bez názvu III

Geometrický obraz

140 x 190 cm

RED SCULPTURE

Geometrický obraz

110 x 180 cm

Město Merapi

Geometrický obraz

120 x 85 cm

Ngobaran

Geometrický obraz

120 x 85 cm

Kompozice objemu II

Abstraktní obraz

90 x 130 cm

Dominika Žáková XX

Geometrický obraz

100 x 130 cm

SKLON VZORU V

Geometrický obraz

60 x 80 cm

Pohyb IV

Geometrický obraz

40 x 60 cm

LINEÁRNÍ A GEOMETRICKÁ ABSTRAKCE

Geometrická abstrakce je jedním z významných směrů v abstraktním umění, kde se geometrické tvary stávají hlavními prvky díla. Využívá se základních geometrických tvarů, jako jsou linie, kruhy, čtverce, obdélníky a jejich kombinace.

Tito umělci vyjadřují své myšlenky a emoce pomocí přesně definovaných a čistých tvarů. Geometrické prvky jsou často používány jako stavební bloky, které tvoří kompozici a strukturu obrazu. Umělci mohou manipulovat s těmito tvary, deformovat je, rotovat, posouvat nebo kombinovat, aby vytvořili zajímavé vizuální efekty a kompoziční harmonii. V geometrické abstrakci se klade důraz na preciznost, řád a harmonii. Umělci mohou pracovat s pevnými geometrickými formami nebo je zkoumat a dekonstruovat, aby vytvořili nové a originální tvary. V některých případech mohou geometrické prvky sloužit jako symbolické reprezentace určitých myšlenek, konceptů nebo idejí.

Tento směr abstraktního umění má často minimalistický charakter, kde se odstraňují všechny zbytečné detaily a zdůrazňuje se jednoduchost a jasnost výrazu. Barevné schéma může být monochromatické nebo omezené na malý počet barev, aby se podpořil pocit rovnováhy a vizuálního řádu. Geometrická abstrakce umožňuje umělcům zkoumat sílu a estetiku geometrických tvarů a jejich vzájemných vztahů. Tím vytvářejí abstraktní díla, která vyvolávají estetické a intelektuální pocity u diváků a zároveň jim umožňují prozkoumat a interpretovat vlastní významy a asociace.

OBRAZ DO INTERIÉRU BYTU A KANCELÁŘE

Galerie INDIGES se zaměřuje na prodej originálních geometrických a moderních obrazů od současných malířů, převážně mladší generace, včetně absolventů a studentů uměleckých škol.

Geometrická abstrakce je forma abstraktního umění, která využívá geometrické tvary jako základní prvky. Hlavním projevem jsou linie a body. Umělci se vyjadřují pomocí geometrických prvků a jejich deformací, jako jsou kruhy, čtverce a obdélníky. Přestože tento umělecký směr vznikl v avantgardě na počátku 20. století, kořeny a podobné motivy jsou používány v umění již od starověku.

Mezi hlavní směry lineární abstrakce patří kubismus, orfismus, konstruktivismus, neoplasticismus, Bauhaus, suprematismus, kinetismus, op-art, nonobjektivismus, abstraktní expresionismus a mnoho dalších.

Moderní geometrické obrazy dotváří atmosféru interiéru, například v kanceláři, a výběr barev zde hraje klíčovou roli při vytváření pocitu pohodlí a příjemného prostředí. Psychologie barev má významné uplatnění v oblasti interiérového designu, který se zabývá i pracovním prostředím a vlivem barev na výkon člověka. Například modrá barva potlačuje chuť k jídlu a není tedy vhodná pro jídelny a restaurace, zatímco červená barva naopak zvyšuje srdeční tep, chuť k jídlu a energii.

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou