PLASTICKÉ A RELIÉFNÍ OBRAZY

Plastické obrazy jsou vytvořeny tak, že se na plochu malby přidávají různé materiály, jako je třeba strukturovaná pasta, modelovací hmota, sklo, kovy nebo jiné objekty. Tato kombinace materiálů a technik přidává do obrazu třetí rozměr, což znamená, že se obraz neomezuje jen na rovinu, ale má hmatatelnou texturu a prostorový efekt. Plastické obrazy mohou mít velmi různorodý moderní  vzhled a působit velmi živě a realisticky.
Velikost
malý do 50 cm
střední 50 - 100 cm
velký nad 100 cm
Formát
na výšku
čtverec
kruh

EXPERIENCES

Plastický obraz

150 x 150 cm

Pravztahy

Plastický obraz

65 x 65 cm
Jemnost
N
ovinka

Jemnost

Plastický obraz

53 x 53 cm

INTERAKCE

58 x 58 cm

DOMESTIC

58 x 58 cm

Měsíční krajina

Plastický obraz

30 x 30 cm

NOphys I

40 x 40 cm

ZASLÍBENÍ

Plastický obraz

65 x 65 cm

No. 02

Plastický obraz

200 x 200 cm

SVĚTLOKRAJ

Plastický obraz

65 x 65 cm

ANONYM II

Plastický obraz

43 x 60 cm

Kompozice kruhu

Kovový reliéfní obraz

90 x 90 cm

No. 04

Plastický obraz

200 x 200 cm

Kompozice 2.1

Kovový reliéfní obraz

90 x 90 cm

MODERNÍ PLASTICKÝ OBRAZ

Reliéfní obrazy jsou vytvořeny pomocí vrstvení a modelování materiálů na plochu obrazu, aby se vytvořil zvýšený efekt. Reliéfní techniky mohou zahrnovat použití malířské pasty, gelů, papíru, látky nebo jiných materiálů, které jsou aplikovány na plátno nebo podklad. Tím se vytváří struktura a textura na povrchu obrazu.

Moderní plastické obrazy mohou být abstraktní nebo figurativní a poskytují vizuální a taktický zážitek. Oba tyto druhy obrazů přinášejí do uměleckého díla další dimenzi, která oživuje a zvýrazňuje jeho vizuální a hmatovou přitažlivost. Plastické a reliéfní obrazy jsou zajímavým způsobem, jak vytvořit texturu, hloubku a dynamiku ve vašem interiéru a přidat do prostoru zajímavý prvek uměleckého vyjádření.

MODERNÍ OBRAZ DO INTERIÉRU

Moderní umění je jedním z klíčových prvků současného malířství, který se vyvinulo a transformovalo v průběhu 20. a 21. století. Tato forma uměleckého vyjádření odráží proměny společnosti, nové myšlenkové proudy a technologické pokroky. Zde se podíváme na vývoj moderního obrazu a jeho charakteristické rysy. Rozpad tradičních konvencí: Moderní obraz přinesl rozpad tradičních uměleckých konvencí a představoval zásadní odchylku od klasických přístupů. Umělci začali experimentovat s novými styly, technikami a materiály. Tradiční malířské techniky byly zpochybňovány a nahrazovány novými přístupy, jako je abstrakce, expresionismus, kubismus nebo pop-art.

Moderní obraz často představuje abstraktní formy, které se odklánějí od realistického zobrazení. Umělci se zaměřují na vnitřní prožitek, emocionální vyjádření a subjektivní interpretaci reality. Abstraktní obrazy často využívají barevné kontrasty, gesto malby a hravé kompozice, které umožňují divákovi vytvořit si vlastní výklad. Experiment s médii: Dále se neomezuje jen na klasickou malbu na plátno. Umělci využívají různá média a techniky, včetně koláže, asambláže, fotografie, digitálního umění nebo instalací. Tím dochází k prolínání mezi různými uměleckými disciplínami a k novým formám vyjádření. Reflexe společenských a politických otázek: Umění často reflektuje společenské a politické otázky. Umělci se zabývají tématickými okruhy, jako je identita, gender, válka, globalizace nebo ekologie. Obrazy mohou sloužit jako prostředek pro vyjádření kritiky, otázek nebo návrhů na změnu. Individualita a různorodost:

Moderní obraz se vyznačuje velkou individualitou umělců a jejich různorodým přístupem. Každý umělec má svůj vlastní styl, techniku a obsahovou tematiku.

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou