Abstrakce

ABSTRAKTNÍ OBRAZY

Abstraktní obrazy jsou charakterizovány uvolněným gestem, emocemi a spontánností.

V oblasti expresivní abstrakce umělci považují vyjádření prostřednictvím uvolněného gesta a emocí za důležitější než racionální myšlení a konceptuální přístup při tvorbě díla.
Každý umělec má své specifické a originální malířské techniky, které mohou zahrnovat tahy štětcem, kombinované techniky nanášení barvy, stříkání a lití barvy na plátno.
Velikost
malý do 50 cm
střední 50 - 100 cm
velký nad 100 cm
Formát
na šířku
na výšku
čtverec
Clouds
P
rodáno

Clouds

Abstraktní obraz

330 x 140 cm

Prodáno

IN CONTACT

Abstraktní obraz

190 x 190 cm

Striped Veil

Abstraktní obraz

110 x 80 cm

Hatch blending

ABSTRAKTNÍ OBRAZ

140 x 170 cm

Pozitive sound

Abstraktní obraz

180 x 140 cm

Somersault of clouds

130 x 180 cm
Depths
P
rodáno

Depths

Abstraktní obraz

180 x 140 cm

Prodáno

Náhlá změna

Abstraktní obraz

110 x 140 cm

Gununugkidul

Abstraktní obraz

135 x 95 cm

ABOVE THE SPACE

Abstraktní obraz

110 x 110 cm
Waves II
P
rodáno

Waves II

Abstraktní obraz

85 x 120 cm

Prodáno

Waves

Abstraktní obraz

120 x 85 cm

ECHO (ozvěna)

85 x 100 cm

Fog

Abstraktní obraz

140 x 100 cm

STOPING X

Abstraktní obraz

180 x 60 cm

Průrva

Abstraktní obraz

90 x 120 cm

Velké S

Abstraktní obraz

90 x 130 cm
Grafy
P
rodáno

Grafy

Abstraktní obraz

90 x 130 cm

Prodáno

Gray nebula

Abstraktní obraz

140 x 110 cm

STOPING Y

Abstraktní obraz

180 x 60 cm

Metabolism

Abstraktní obraz

140 x 110 cm

Imagination

Abstraktní obraz

150 x 110 cm

Pohledy

Abstraktní olejomalba

80 x 60 cm

Vejce

Abstraktní obraz

140 x 110 cm

Tropic gradien

Abstraktní obraz

85 x 60 cm

Bez názvu

Abstraktní obraz

100 x 120 cm
Via
P
rodáno

Via

ABSTRAKTNÍ OBRAZ

100 x 120 cm

Prodáno

Sklon vzoru II

Abstraktní obraz

60 x 80 cm
Anima
P
rodáno

Anima

Abstraktní obraz

100 x 120 cm

Prodáno

Atlas mraků

Abstraktní olejomalba

60 x 40 cm

Ceremony

Abstraktní obraz

100 x 120 cm

Tvar modré

Abstraktní obraz

100 x 130 cm

Neurogarden

Abstraktní obraz

100 x 100 cm

Second Elements

Abstraktní olejomalba

70 x 50 cm

First Elements

Abstraktní olejomalba

70 x 50 cm

Third Elements

Abstraktní olejomalba

70 x 50 cm

Ztišení

Abstraktní obraz

50 x 50 cm

Zlatá abstrakce

Abstraktní olejomalba

80 x 60 cm

Hrouda 3

Abstraktní obraz

100 x 105 cm

Vážky

Abstraktní olejomalba

90 x 60 cm

Leary

Abstraktní obraz

80 x 80 cm

Nejtmavší bouřkové mračno

Abstraktní obraz

80 x 80 cm

Live in City Cave

Abstraktní olejomalba

70 x 90 cm

Nejtmavší místo na jasné obloze

Abstraktní obraz

80 x 80 cm

COMPLETION

Abstraktní obraz

80 x 60 cm

Behind things

Abstraktní olejomalba

40 x 60 cm

Astra

ABSTRAKTNÍ OBRAZ

90 x 90 cm

Puklina

Abstraktní obraz

40 x 50 cm

Pohyb

Abstraktní obraz

30 x 40 cm

Kompozice ohně

Abstraktní obraz

30 x 40 cm

Křes

Abstraktní obraz

30 x 40 cm

KEIM 26

50 x 70 cm

KEIM 25

50 x 70 cm

KEIM 28

50 x 70 cm

KEIM 29

50 x 70 cm

KEIM 30

50 x 70 cm

KEIM 27

50 x 70 cm

Trhlina

Abstraktní obraz

35 x 30 cm

ANONYM

Abstraktní obraz

43 x 60 cm
Malba na papíře
P
rodáno

Malba na papíře

42 x 30 cm

Prodáno

INDIGES

ORIGINÁLNÍ
ABSTRAKTNÍ
OBRAZY NA PLÁTNĚ

Galerie INDIGES se zaměřujeme na prodej originálních abstraktních obrazů od současných malířů, převážně mladší generace, až po absolventy a studenty uměleckých škol. 

Pro expresivní abstraktní umění je typický projev uvolněného gesta, emoce a spontánnosti, které malíř považuje za důležitější než samotný rozum a koncepční myšlení při vzniku díla. Malířské techniky jsou u každého umělce specifické a originální, ať se jedná o tahy štětcem, ale i kombinované techniky nanášení, stříkání a lití barvy na plátno.

Abstraktní obrazy na stěně dotváří atmosféru interiéru (kanceláře) a výběr barevnosti hraje hlavní roli, jak se budete v prostoru cítit. Emoce jsou neodmyslitelně spojeny s projevy a chování a aktivity. Psychologie vnímání barev na člověka jsou dlouhodobě zkoumány. Sytost a kontrast barev jsou většinou autorů považovány za jedny z klíčových při barevném působení prostředí na člověka. V otázce těchto dvou vlastností barev panuje mezi monografiemi týkajícími se interiérového designu poměrně shoda. Účinek barvy je dán právě sytostí, která je hlavní osou, na které můžeme ovládat živost prostoru.
 

ORIGINÁL NA PLÁTNĚ

Abstraktní obrazy představují umělecký směr, který se zaměřuje na vyjádření a interpretaci emocí, nálad a abstraktních myšlenek prostřednictvím barev, tvarů, linií a kompozice. V rámci abstraktního umění existuje mnoho různých přístupů a stylů, a expresivní abstrakce je jedním z nich.

Expresivní abstrakce klade důraz na silné emocionální vyjádření a spontánní gesto při tvorbě obrazu. Umělci v této oblasti se soustředí na vyjádření svých vnitřních pocitů a emocí, a to často prostřednictvím energických tahů štětcem, nalití a stříkání barvy na plátno nebo jiné médium. Důležitou součástí expresivní abstrakce je také použití barev a kontrastů, které mají za cíl posílit emocionální efekt a vytvořit silnou vizuální působivost.

Umělci v této oblasti se často soustředí na vnímání a vyjádření světa kolem sebe prostřednictvím abstraktních forem a symbolů, místo konkrétních předmětů nebo figur. Výsledkem jsou obrazy, které mohou diváka vést k různým interpretacím a osobním prožitkům. Expresivní abstrakce nabízí umělcům svobodu ve vyjádření svého vnitřního světa a umožňuje divákům nalézt vlastní význam a spojitost s dílem na základě svých vlastních emocí a asociací.

Techniky používané v expresivní abstrakci mohou zahrnovat různé způsoby nanášení barvy na plátno, jako jsou štětcové tahy, šmýkání, skrabání, nanášení barvy prsty nebo špachtlí. Umělci také experimentují s různými médii a materiály, jako jsou akrylové nebo olejové barvy, a využívají různé techniky a efekty, aby dosáhli požadovaného výrazu a struktury ve svém díle.

Expresivní abstrakce je pro umělce i diváky fascinujícím a inspirativním směrem, který nabízí neomezenou možnost projevu a prozkoumávání emocionálních a abstraktních myšlenek skrze umělecký proces - tvorbu.
 

VÝBĚR OBRAZU

Abstraktní obrazy mají schopnost dotvářet atmosféru a prostor interiéru, včetně kanceláří. Výběr barev hraje v tomto ohledu klíčovou roli, protože ovlivňuje, jak se v daném prostoru cítíme. Barevnost abstraktních obrazů je spojena s emocemi, chováním a aktivitou. Psychologie vnímání barev a jejich vliv na člověka je předmětem dlouhodobého výzkumu.

Sytost a kontrast barev jsou považovány za klíčové faktory při barevném působení prostředí na člověka. V interiérovém designu existuje shoda v tom, že účinek barev je dán právě jejich sytostí. Syté barvy mají tendenci vnímat se jako živé a mohou vytvářet energičtější atmosféru v prostoru.

V rámci Galerie INDIGES se zaměřujete na prodej originálních abstraktních obrazů od současných malířů, včetně mladší generace, absolventů a studentů uměleckých škol. V nabídce galerie se pravděpodobně nacházejí různé styly a techniky abstraktního umění, včetně expresivní abstrakce, která je charakteristická uvolněným gestem, emocemi a spontánností při tvorbě.

Výběr abstraktních obrazů a jejich umístění na stěně může významně ovlivnit atmosféru a vnímání prostoru. Při výběru je vhodné brát v úvahu nejen barevnost a sytost, ale také kompozici, formu a výrazovou sílu díla. Abstraktní obrazy mohou přinášet do prostoru originalitu, dynamiku a estetickou hodnotu, která oslovuje a inspiruje diváky. Celkově lze říci, že abstraktní obrazy a expresivní abstrakce umožňují umělcům i divákům prozkoumat a vyjádřit emocionální a abstraktní myšlenky skrze umělecký proces a vnímání.

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou