Gabriel Bardon

Amorfa X

malba
abstrakce
50 x 50 cm
2019
8 100 Kč
Skladem
originál
8 100 Kč
1 Ks
Cena je konečná, nejsme plátci DPH
Dvojice  Amorfa X - Amorfa Y
na pomezí objektu, malby v ploše, reliéfu
lze zakoupit samostatně nebo jako diptych 
kombinovaná technika

 

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Gabriel Bardon


 
Absolvoval malířství/sochařství v Písku, následně Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
V jeho tvorbě převládají závěsné i prostorové objekty. Věnuje se rovněž malbě. Jeho práce mají společné téma, a to zobrazení nadčasové existence, pomijíve reality a světa, jež vidí pouze pozorný pozorovatel. Velmi důležitým prvkem v poslední tvorbě je světlo, které jak sám říká: „dál pracuje na díle samo“.

Autor spolupracuje s předními architekty a bytovými designéry.  Vytváří portrétní busty.
 
Začátkem roku 2019 uvedla Galerie INDIGES jeho samostatnou výstavu maleb a sochařských děl. 
Jeho osobnost je spjata s myšlenkou vzniku tvůrčího prostoru INDIGES a s galerií stále spolupracuje na různých jejích aktivitách a projektech.  


www autora

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou