Martin Kotas


Martin Kotas (*1985) je český umělec a malíř, jehož tvorba je plná emocí a barevného vyjádření. Narodil se v Brně, kde získal a rozvinul své malířské dovednosti. Studoval na FAVU v ateliéru Malba III brněnské FAVU (Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně) pod vedením Petra Kvíčaly a Břetislava Malého.

Martinova tvorba se vyznačuje lineární geometrickou abstrakcí s intenzivním použitím barev. Jeho obrazy jsou plné dynamických tvarů, silných kontrastů a vrstvení barevných ploch. V jeho dílech se prolínají a vzájemně ovlivňují různé tóny a odstíny, což vytváří zajímavé vizuální efekty.

V poslední době převažují minimalistické kompozice studující základní tvary kruhu a čtverce. Hlavním tématem tvorby je hledání zlatého řezu, který je v umění a fotografii považován za ideální poměr mezi různými délkami. Estetizace geometrických tvarů často ovlivňuje i formát obrazu, kde divák může nalézt souvislosti jak při vertikálním, tak horizontálním otočení plátna. Při dekonstrukci geometrických prvků kruhu a čtverce vznikají předem neočekávané, ale tušené obrazce. U kruhových obrazů autor vychází ze symbolismu, duchovní podstaty a cyklických opakování - nekonečna.

Jeho malby mají živou energii a působí jako abstraktní ztvárnění emocí a nálad. Jeho umělecký styl se neustále vyvíjí a experimentuje s různými technikami a přístupy. Kotas je známý pro svou schopnost vytvářet velkolepá a výrazná díla, která přitahují pozornost diváků svou intenzitou. Jeho díla jsou součástí mnoha soukromých sbírek. Jeho umělecké vyjádření představuje jedinečnou kombinaci abstraktní geometrie a lettrismu.

www autora

Striped Veil

Abstraktní obraz

110 x 80 cm
Diagonální šrafy
P
rodáno

Diagonální šrafy

110 x 120 cm

Prodáno

Linie na modré

Lineální abstrakce

100 x 110 cm

Kruh V

Geometrický obraz

120 x 120 cm

Čtyři dohody v modré

Lineální abstrakce

150 x 150 cm
Lockhead
P
rodáno

Lockhead

Geometrický obraz

180 x 110 cm

Prodáno

KRUH IV
P
rodáno

KRUH IV

150 x 150 cm

Prodáno

Fragmentace modré

150 x 150 cm

Defragmentace modré

Geometrický obraz

150 x 150 cm

QTEUM

Geometrický obraz

110 x 180 cm

RED SCULPTURE

Geometrický obraz

110 x 180 cm
SCULPTURE
P
rodáno

SCULPTURE

110 x 180 cm

Prodáno

Pohyb IV

Geometrický obraz

40 x 60 cm

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou