Z depozitu / Ostatní

No. 02

Plastický obraz

plastické obrazy
200 × 200 ×cm (š×v×h)
2017
originál
Black Series 2016–2018 (MgA. JAN SVATOŠ)

V cyklu Black Series zpracovávám téma graffiti skrze zobrazení použitých trysek (tzv. Capů), které se používáním špiní a zanáší a v momentě, kdy splnily svoji funkci a ztrácí pro většinu lidí smysl, mě začínají fascinovat svoji vizualitou. Zároveň je ale můj způsob zpracování zásadně ovlivněný mým životním přístupem a fascinací drobnostmi a detaily a též mým krajinářským přístupem k malbě, který je více či méně přítomný a čitelný. Princip zvětšení mi umožnil více se ponořit do jednotlivých vrstev, barev a plánů a zároveň jím poukazuji na význam a důležitost zmíněných detailů pro fungování celku. Tyto malé světy totiž dotvářejí prostředí, ve kterém žijeme, které vnímáme v našem měřítku, a dělají ho kompletním. Kromě prolínání a kompozic barev mě zaujaly struktury, které na tryskách vznikají přirozenou náhodou, přičemž jsou ale ovlivněny fyzikálními zákonitostmi. Kontakt s reálnou strukturou je pro mě jako krajináře podstatný, proto tomu přizpůsobuji formu malby.

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Z depozitu / Ostatní


Autoři, které nezastupujeme, ale máme  jejich díla ve sbírce depozitu.

No. 02

Plastický obraz

200 x 200 cm

No. 04

Plastický obraz

200 x 200 cm
Malba na papíře
P
rodáno

Malba na papíře

42 x 30 cm

Prodáno

Vejce

Abstraktní obraz

140 x 110 cm

Nohy

FIGURÁLNÍ OBRAZ

120 x 100 cm

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou