Karel Demel


*1942

Karel Demel je žákem prof. Zdeňka Sklenáře a Jiřího Anderleho na VŠUP v Praze. Jeho precizní styl a využívání kombinovaných grafických technik ho řadí mezi přední české grafiky. V jeho portfoliu najdeme také knižní ilustraci nebo malbu. Využívá nejčastěji námětů z poezie a krásné literatury. Od pozdních osmdesátých let 20. stol. se zajímá také o automatickou kresbu, transpersonální psychologii a holotropní dýchání. Duchovní symbolika nezřídka dodává obsahu jeho grafik další rozměr. Zejména v pozdějších obdobích je typické užívání kombinovaných grafických technik a přenášení principů akvarelové malby do grafiky. V posledních letech se těší pozornosti předních aukčních domů, galerií i sběratelů v Česku i zahraničí. V nabídce galerie Indiges najdete autorská ex libris Karla Demela i jeho volné grafické listy.

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou