Miroslav Sabev

Vášeň

malba
figura / portrét
70 x 100 cm
originál
Malba špachtlí / Olej na kartonu

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Miroslav Sabev


*1952 Hukovice
†2011 Ostrava

Vyučený zámečník, prošel mnoha profesemi, mj. na šachtách na Moravě nebo na ropných vrtech v severní Africe. Miroslav Sabev patřil k těm uměleckým osobnostem, které si musely sáhnout až na ono příslovečné dno, aby našly cestu k tvorbě, k životní vyrovnanosti i k náboženské reflexi.

V nelehkém životním období propadl Sabev alkoholu, který jej dostal až na ulici mezi bezdomovce. V bezvýchodné životní situaci však v sobě objevil výtvarný talent, který se pro něj stal záchranným lanem. Začal se neúnavně věnovat malbě. Jeho hlavní malířskou technikou byla malba špachtlí olejovými barvami na lepenku formátu 70x100 cm. Plocha tohoto rozměru mu dává dostatečný prostor k vyjádření umělecké myšlenky.

Třebaže by byl schopen pojmout daleko větší plochy, nepotřeboval ohromovat. Klíčem k jeho obrazům je prvotní imprese, stejně jako následné ztišení a zaměření se na osamocený „dialog“ s tématem obrazu. Šepsováním a nanášením mnoha vrstev olejových barev dosahuje jedinečných barevných ploch. Kombinace prolínání barevných vrstev a hranatých ploch tvořených špachtlí dodává jeho pracím impresionistický nádech (zvláště tvorba z pol. 90. let), zároveň jej však překračuje velmi expresívním dotvářením za pomocí prstů a štětců. Do své smrti Miroslav Sabev žil a tvořil v Ostravě. Svým životním příběhem, jenž se odrazil také v jeho tvorbě, stejně jako osobitým výtvarným zpracováním, se jeho díla stávají neotřelými uměleckými artefakty exkluzivně nabízenými galerií Indiges.

AUTORŮV DOKUMENT ČESKÁ TELEVIZE
 

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou