Magdalena Ševčík

Colliding Planet III

malba
abstrakce
70 x 140 cm
2017
originál

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Magdalena Ševčík


Považuji se za tvrdohlavého experimentátora a pracovníka. Většinu času trávím ve svém ateliéru, pracuji na nových věcech, pokrytými barvami a obklopena použitou páskou. Miluji to. Někdy sedím a maluji celé hodiny bez jídla a pití, protože se cítím tak plná a ohromená obrazy v hlavě, které je třeba přenést na plátno.

WWW AUTORA

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou