Ze sbírky / Ostatní

CODE POZITIV

malba
abstrakce
150 x 150 cm
2020
originál
Autor: Petr Strouhal
Kombinovaná technika polyuretanová pěna na plátně / váha 15 Kg

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Ze sbírky / Ostatní


Autoři, které nezastupujeme, ale máme  jejich díla ve sbírce depozitu.

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou