Monika Drábková


Je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde diplomovala pod vedením akademického malíře Romana Kubičky. V galerii Indiges představujeme malby z cyklu Pohyb (2008), geometrizující abstrakce z cyklu Linie (2009) a několik solitérních děl. Za pozornost rovněž stojí výtvarně vyzrálý cyklus Intimita ženy rozvíjející figurální detail (2012).
 
Záda
P
rodáno

Záda

0 x 0 cm

Prodáno

Nohy

120 x 100 cm

Klín

110 x 90 cm

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou