Gabriel Bardon

Atomec

socha
abstrakce
96 x 64 cm
2018
Skladem
originál
sádra, model objektu do exteriéru,
třikrát zmenšeno
Tento objekt je možné chápat jako samostatnou sochu do interiéru, je však také zamýšlen jako model objektu experiérového s možností funkce zahradní lavice. Realizace exteriérové zvětšené varianty počítá s výrobou z litého betonu. 
Objekt má rovněž svůj protějšek v malbě Komunikace, která lze také najít v nabídce galerie INDIGES.  

Gabriel Bardon


 
Absolvoval malířství a sochařství v Písku, následně Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
V jeho tvorbě převládají závěsné i prostorové objekty. Věnuje se rovněž malbě. Jeho práce mají společné téma, a to zobrazení nadčasové existence, pomijíve reality a světa, jež vidí pouze pozorný pozorovatel. Velmi důležitým prvkem v poslední tvorbě je světlo, které jak sám říká: „dál pracuje na díle samo“.

Autor spolupracuje s předními architekty a bytovými designéry.  Vytváří portrétní busty.
 
Začátkem roku 2019 uvedla Galerie INDIGES jeho samostatnou výstavu maleb a sochařských děl. 
Jeho osobnost je spjata s myšlenkou vzniku tvůrčího prostoru INDIGES a s galerií stále spolupracuje na různých jejích aktivitách a projektech.  

WWW AUTORA

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou