Gabriel Bardon

Anonymní cosi I-III

malba
abstrakce
43 x 60 cm
2018
9 000 Kč
Cena je konečná, nejsme plátci DPH
Triptych vytvořený kombinovanou technikou. Na pomezí reliéfu a malby.
Rozměr jednoho obrazu 60 x 43. 
Cena za celek 22 000,- (bez DPH)
Jednotlivě 8 000,- / 5 000,- / 9 000,- Kč (bez DPH)

Dílem
můžete pohybovat
po stěně.

Nahrejte si svůj interiér ve 3 krocích :)

1.

2.

3.

Nahrejte :)

Gabriel Bardon


 
Absolvoval malířství a sochařství v Písku, následně Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.
V jeho tvorbě převládají závěsné i prostorové objekty. Věnuje se rovněž malbě. Jeho práce mají společné téma, a to zobrazení nadčasové existence, pomijíve reality a světa, jež vidí pouze pozorný pozorovatel. Velmi důležitým prvkem v poslední tvorbě je světlo, které jak sám říká: „dál pracuje na díle samo“.

Autor spolupracuje s předními architekty a bytovými designéry.  Vytváří portrétní busty.
 
Začátkem roku 2019 uvedla Galerie INDIGES jeho samostatnou výstavu maleb a sochařských děl. 
Jeho osobnost je spjata s myšlenkou vzniku tvůrčího prostoru INDIGES a s galerií stále spolupracuje na různých jejích aktivitách a projektech.  

WWW AUTORA

 

PRODEJNÍ GALERIE
SOCHAŘSKÁ DÍLNA
ATELIÉR

pod jednou střechou